Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií

Tieto zásady ochrany súkromia stanovuje pravidlá pre zber, spracovanie a použitie osobných údajov zhromaždených od vás prostredníctvom internetového obchodu przedciaza.pl bežať na www.drfertil.sk (ďalej len webových stránok), ktorú Medimes s.r.o. (Ďalej len ako on-line obchode).


Online Store vynakladá všetko úsilie na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov poskytnutých pri používaní týchto stránok a k nákupom v rámci obchodu a na tento účel prijme všetky potrebné opatrenia.

 

Aké dáta sú automaticky zhromažďujú internetový obchod pri použití Siete?

 

Online obchod nebude zbierať automatizované údaje, s výnimkou údajov obsiahnutých

v cookies pri používaní týchto stránok.

Cookies sú malé textové súbory zasielané prostredníctvom internetového obchodu a uložené na vašom

Počítač, ktorý obsahuje určité informácie týkajúce sa vášho používania stránok a obchodu

Internet. Cookies sú používané Online Store použitia webovej stránky a poskytnúť možnosť, ktorá vám poskytne zaujímavé informácie a počas nákupného procesu, napr. Do pamäti zo strany nákupu.Cookies používané internetovom obchode môžu byť dočasné alebo trvalé.

Dočasné cookies sú odstránené pri zatvorení prehliadača, zatiaľ čo stálych cukrovinky

Sú uložené na konci vášho používania stránok, a slúži na ukladanie informácií, ako je heslo alebo login, takže je rýchlejší a jednoduchší používať tieto stránky.

V každom prípade môžete zablokovať Inštaláciu cookies alebo odstrániť súbory natrvalo

sušienky pomocou príslušnej možnosti vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie o správe súborov cookie možno nájsť na stránkach pomôcť prehliadačov:
Google Chrome
internet Explorer
Firefox / Mozilla
opera
safari

V prípade problémov, odporúčame použiť súbor pomocníka prehliadača alebo sa obráťte na výrobcu prehliadača, z ktorého používate.Okrem cukrovinky, internetový obchod môže tiež zhromažďovať údaje zozbierané zvyčajne správcovi systému v rámci takzvaného internete. protokoly alebo súbory denníka. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu zahŕňať, okrem iného, Vaša IP adresa, typ platformy a webového prehliadača, poskytovateľa Internetu a adresu stránky, z ktorej ste ste zadali na Stránke. Niektoré stránky v rámci webovej stránky a ďalších prostriedkov pre komunikáciu s vami môže zahŕňať. "Webové majáky" (elektronické fotografie). Webové majáky umožňujú získať informácie, ako napr. IP adresu počítača

ktoré bolo naložené s stránky, na ktorej bol zahrnutý webový maják, počet URL, časový

načítať typ stránky, prehliadača, rovnako ako informácie obsiahnuté v cookies, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť nášho reklamy. Tieto údaje budú archivované a používané na účely štatistickej analýzy

a vyhodnotenie globálneho pohybu užívateľov webových stránok. Tieto údaje nebudú spojené s poskytovaná vašich osobných údajov.

 

Www.preotehotnenie.sk stránka používa Google Analytics, čo je internetový analýzy poskytované spoločnosťou Google Inc. Google Analytics zhromažďuje údaje anonymne. Berie na vedomie trendy sa objaví na webe bez identifikácie jednotlivých užívateľov. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov Google Analytics, prejdite na tejto adrese: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html~~HEAD=pobj

 

Aké údaje sa zhromažďujú pri registrácii internetový obchod a nakupovať?

Internetový obchod bude zhromažďovať od vás tieto osobné údaje prostredníctvom webu a iné formy komunikácie, v prípade nákupu a proces registrácie na webových stránkach:


1) názov,

2) adresa miesta trvalého pobytu,

3) poštovú adresu, pokiaľ je odlišná od registrovanú adresu,

4) e-mailová adresa,

5) telefónne číslo.


Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu a nákupu v rámci UNESCO.

 


Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Za účelom realizácie tohto práva, použite možnosti v rámci vášho účtu alebo adresu: kontakt@drfertil.sk.

 

Marketing Online Store

Ak ste vyjadrili súhlas (spravodajca signup), za predpokladu vašej e-mailovej adresy budú použité pre uvádzanie na trh svoje vlastné produkty obchod preotehotnenie.sk. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

poskytovanie informácií

Aby bolo možné realizovať internetový obchod dohoda môže zdieľať údaje zhromaždené od Vás týmto subjektom [Data partnermi vrátane tých, s ktorými úložiska plní povinnosti alebo údaj o generické skupiny partnerov, napr. Paypal. V týchto prípadoch je množstvo prenášaných dát je obmedzená na minimum.


Vzhľadom k tomu, vaše informácie môžu byť k dispozícii pre príslušné orgány verejnej správy, ak to vyžaduje platnými právnymi predpismi.

 

Technické opatrenia a svoje povinnosti

Online Store vynakladá maximálne úsilie, aby vaše dáta v bezpečí a chrániť ich pred konaním tretích strán. Používame všetky potrebné záruky servery, pripojenie a servery pre ochranu vašich dát.

 

Všetky hovory súvisiace s výkonom svojho elektronického platobného styku, ak zvolíte túto možnosť, bude vydané cez zabezpečené spojenie SSL.


Naše akcie sa môžu ukázať ako nedostatočné, ak nebudeme držať vašu bezpečnosť. Predovšetkým je potrebné zachovávať mlčanlivosť prihlasovacie meno a heslo k stránke a nie je oznamovať tretím stranám. Upozorňujeme, že obchod nebude vyplatená štátu, aby jej poskytol, s výnimkou, aby sa im pri prihlásení na stránkach. Aby sa zabránilo využitie štátnych účtov nepovolaným osobám, odhláste sa po použití týchto stránok.


 

Ako môžete využívať svoje práva?

Máte možnosť prezerať a upravovať svoje údaje, kedykoľvek, v mieste zákazníka, po prihlásení pomocou e-mailovej adresy a hesla. Keď zabudnete heslo alebo iných problémov prihlásením, kontaktujte nás na e-mailu.


Má právo vyžiadať si informácie o obsahu uloženého na tému údajov, ako aj právo požiadať o zmenu, zablokovanie alebo vymazanie údajov a právo na opravu, zmenu či aktualizovať svoje údaje. Máte tiež možnosť vzniesť námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Prosím, to nás kontaktovať na e-mailu.


 

ďalšie webové stránky

V rámci stránok sa môžu objaviť čas od času odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky sú nezávislé na stránkach a nie sú v žiadnom prípade pod dohľadom internetovom obchode. Tieto stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám odporúčame prečítať. Online obchod nie je zodpovedný za zaobchádzanie s údajmi v rámci týchto stránok.


 

Otázky a rezervácie

Otázky a obavy týkajúce sa tejto zásady ochrany osobných údajov môžu byť požiadaní o zadanie e-mailovej adrese.